Lanové prekážky

Vysokolanové aj nízkolanové prekážky

Lanové prekážky na umelej lezeckej stene v Kontakt – MC