Dobrovoľníctvo

Čo je dobrovoľníctvo? Ako sa môžeš stať dobrovoľníkom?