Požičovňa

Všeobecné podmienky:

ČO JE MOŽNE SI POŽIČAŤ?
– kompletný set: sedák (úväz), tlmič pádu, prilba, v ponuke je aj možnosť zapožičať: slučku a karabínu na odsadnutie, prsný úväz (odporúčame pri malých deťoch), prípadne iný lezecký materiál podľa dohody,
– základná doba požičania sú 2 dni, t.j. 48 hodín (po dohode aj viac dní).

REZERVÁCIE
– rezervácie je možné vykonať telefonicky na 0918 408 347 (v pracovných dňoch v čase od 12:00 – 18:00 hod) e-mailom: kusnierik@gmail.com,
-pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, tel. číslo), predmet (vybavenie a počet kusov), termín požičania a vrátenia.

PRÍSPEVOK
-príspevok za zapožičanie kompletného setu (sedák, prilba, tlmič pádu) je 10 eur na 2 dni (t.j. 48 hodín) + vratná záloha 50 eur na celú dobu zapožičanie (maximálne však na 2 sety výstroja, pri viac kusoch bude záloha navýšená).

PREVZATIE
-predmet požičania (lez.materiál) je možné prevziať len osobne na mieste výdaja Kontaktcafe, Kasárenská 6. Levice – po vzájomnej dohode presného času,
– pri osobnom prevzatí je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, vyplniť príslušné tlačivo a zaplatiť príspevok za požičanie (+záloha),
-platba je možná len v hotovosti,
-súčasťou prevzatia je aj krátka inštruktáž o správnom používaní materiálu.

VRÁTENIE
-predmet požičania (lez.materiál) je povinné vrátiť v stanovený čas, nepoškodený a čistý,
-v prípade, ak sa lez.materiál poškodil, vypožičiavateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť, zároveň je povinný túto škodu nahradiť (podľa aktuálnych trhových cien),
-pri vrátení podpisom obe strany potvrdia vrátenie lez.materiálu a bude vrátená záloha.