Domov

1.Do 15.2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva: POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zo zaplatenej dane fyzickej osoby (ďalej len „potvrdenie“).

Z tohto potvrdenia si viete zistiť:  dátum zaplatenia dane a  vypočítať  2% z vašej zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3,32  €) alebo  3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. Všetky údaje následne napíšte do tlačiva  VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv21_1 (naše tlačivá sú už predpísané).

3. Na daňový úrad (alebo ku nám – 0907 079 142) do 30.4.2023 doručte nasledovné tlačivá:
– VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv21_1 
 – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  (vzor V2Pv18_P) 
vystavenej zamestnávateľom)
–  a ak ste boli v roku 2022  dobrovoľníkom a odpracovali ste minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce aj  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti