Aj tento rok môžeš rozhodnúť o tvojich 2%!

1.Do 15.2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o  vystavenie tlačiva: :  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ÚČELY VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% ALEBO 3% ZO ZAPLATEDENJ DANE VYZICKEJ OSOBY  –  tlačivo vzor V2Pv18_P (ďalej len „potvrdenie“).
Z tohto potvrdenia si viete zistiť:  dátum zaplatenia dane a  vypočítať  2% z vašej zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3,32  €) alebo  3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. Všetky údaje následne napíšte do tlačiva  VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv21_1 (naše tlačivo je už predvyplnené)
3. Na daňový úrad do 30.4.2022 doručte nasledovné tlačivá:
– VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv21_1
 – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  (vzor V2Pv18_P) 
vystavenej zamestnávateľom)
–  a ak ste boli v roku 2020  dobrovoľníkom a odpracovali ste minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce aj  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti ,
V prípade potreby, volajte 0907 079 142 a my vám so všetkým poradíme 🙂