O nás

DELF, o.z. je neziskové, dobrovoľnícke, apolitické združenie občanov, ktorých spájajú spoločné záľuby a hodnoty. Združenie organizuje športové, kultúrne a výchovno-vzdelávacie aktivity a podujatia, ktoré prispievajú k podpore zmysluplného využívania voľného času deti, mladých ľudí, ako aj širokej verejnosti. Prostredníctvom zodpovedného prístupu členovia a dobrovoľníci združenia šíria hodnoty filantropie, dobrovoľníctva, zodpovednosti a aktívnej participácie mladých ľudí na občianskom živote.